Nivelten mobilisaatio- ja manipulaatiohoidot

Mobilisaatio on terapeutin niveleen kohdistama rauhallinen liike, jonka tavoitteena on kivun lievitys tai liikkeen lisääminen. Kivun lievitykseen käytetään tyypillisesti pehmeämpiä otteita, ja liikkeen lisäämiseen hieman pidempiä tai voimakkaampia venyttäviä otteita. Usein ensimmäisillä kerroilla hoidon tavoitteena on kivun lievitys. Mikäli liike palautuu nivelessä kivun lievittymisen myötä normaaliksi, ei liikkeen lisäämiseen tarvittavaa mobilisointia välttämättä tarvita. Nivelten kulumasairauksissa, kuten lonkan tai polven nivelrikossa tavoitteena on ylläpitää ja mahdollisuuksien mukaan nivelen normaalia toimintaa, vaikkei alkuperäistä liikkuvuutta olisikaan enää mahdollista saavuttaa.

Manipulaatiossa, kansan kielellä niksauttelussa, niveltä ympäröivät rakenteet kiristetään erilaisin kierroin, venytyksin tai taivutuksin, jonka jälkeen niveleen kohdistetaan lyhyt, nopea liike joka ohjaa nivelpintoja erilleen toisistaan. Usein nivelestä kuuluu tässä tilanteessa napsahtava ääni, josta käytetään tieteellisiä termejä kavitaatio tai tribonukleaatio. Manipulaation tavoitteena on myös kivun lievittäminen tai liikkeen lisääminen. Tilanteesta riippuen joko manipulaatio tai mobilisaatio voi olla tehokkaampi. Esimerkiksi akuuteissa alaselkäkivuissa kuten ”noidannuolissa”, manipulaatio on mobilisaatiota tehokkaampi. Sen sijaan pitkittyneissä kivuissa mobilisaatiolla on usein alussa parempi hoitovaste. Usein molempia hoitomuotoja yhdistetään parhaan lopputuloksen saamiseksi.

Oikein suoritettuna manipulaatio on kivuton ja turvallinen hoitomuoto. Tietyt sairaudet tai aiemmat tapaturmat voivat kuitenkin estää manipulaation tai mobilisaation suorittamisen kokonaan. Tästä syystä terapeutin tulee tuntea asiakkaan terveydentilanne hyvin pitkältä ajalta. Asiakkaan haastattelussa eli anamneesissa sairauksia tai vammoja kysytään aina esitietojen yhteydessä.