Hieronta

Hieronta on perinteinen hoitomuoto, jolla hoidetaan erilaisia lihasjännityksiä ja lihaksistossa olevia kiputiloja.

Hieronnan kipua lievittävä mekanismi perustuu erilaisten endorfiinien erittymiseen, sekä porttikontrolliteoriaan, jossa osa kipuaistimusta lähettävistä hermopäätteistä pysäytetään selkäydintasolla. On tärkeää, että hieronnan tekee koulutettu henkilö, jolloin hoito on paitsi tehokasta myös turvallista.

Hieronta antaa hyvän olon tunteen, vähentää stressiä, lisää lihaksiston aineenvaihduntaa, pintaverenkiertoa ja ennaltaehkäisee erilaisia vaivoja.


Urheiluhieronnan perustana ovat klassisen hieronnan menetelmät, joita sovelletaan urheilijan harjoittelua ja kilpailemista tukevalla tavalla.

Urheilijan harjoitusohjelma huomioidaan hieronnan ajankohtaa mietittäessä. Myös hierontaotteita ja niiden voimakkuutta säädellään niin, että hieronnasta saadaan paras mahdollinen hyöty.


Ortopedinen osteopatia

Ortipedinen osteopatia on tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen tutkimiseen ja hoitamiseen erikoistunut osteopatian muoto. Osteopaatti tekee asiakkaalle tarkan alkuhaastattelun, sen jälkeen tarvittaessa erilaisia ortopedisiä, neurologisia ja manuaalisia testejä vaivan syyn selvittämiseksi.

Hoitomenetelmiä ovat pehmytkudoskäsittelyt, nivelmobilisaatio, nivelmanipulaatio ja lihaskalvokäsittelyt. Hoidoissa toimitaan aina asiakkaan kehoa kuunnellen ja sen ehdoilla.
Jos löydetty vaiva ei ole osteopaattisin tai muin keinoin hoidettavissa, ohjataan asiakas tarvittaessa jatkotutkimuksiin.


Terapeuttinen harjoittelu

Terapeuttisen harjoittelun ohjaus sisältää erilaisia asiakkaan kotona tai työpaikalla suorittamia liikeharjoituksia, lihasten venytyksiä ja vahvistuksia tai nivelten omamobilisaatioita. Terapeuttisen harjoittelun tavoitteena on tukea kehon omaa paranemisprosessia ja estää mahdollisten uusien oireiden syntyminen.